pondelok 5. decembra 2011

Uznesenie uhorských stavov o národnostnej rovnoprávnosti v kráľovských mestách 1608

Uznesenie uhorských stavov v zákonnom článku č. 13 z roku 1608 umožnilo ukončiť nadvládu nemeckého patriciátu v uhorských mestách. Podľa neho si v slobodných mestách mohli Maďari, Slováci i Česi bez prekážok zakupovať domy a zastávať verejné funkcie. Nemecký patriciát sa rozhodnutie uhorského snemu snažil bojkotovať, čo viedlo k ďalším národnostným treniciam. Zákonný článok č. 13 bol v nasledujúcom roku rozvedený v zákonnom článku 44.

13. článok. Ako sa rovnajú hodnosti a povinnosti Maďarov a Nemcov v slobodných mestách. Či môžu Maďari, Slováci a Česi bez prekážky kupovať domy.
Okrem toho stavy nariaďujú, aby sa nezabudlo na to, že až k nim priniesli Maďari mnohé sťažnosti, že im nie je dovolené v kráľovských a slobodných, tiež v banských a slovenských mestách ani domy kupovať, ani vo vlastnej otčine zastávať verejné zamestnania. Preto je ustanovené, aby vo všetkých slobodných mestách, bez žiadneho ohľadu na národnosť, boli po poriadku vyvolení poprední richtári a senátori. Tiež v budúcnosti nech sú udeľované akékoľvek iné hodnosti, bez žiadneho rozlišovania čo do náboženstva Maďarom, Nemcom, Čechom alebo Slovákom, obývajúcim ktorékoľvek mesto či už pomiešane alebo oddelene; nech je dovolené rodeným Uhrom medzi sebou bez prekážky kupovať, alebo stavať domy a privážať, alebo uchovávať svoje veci v ktoromkoľvek susednom meste podľa nariadenia kráľa Ferdinanda z r. 1563, čl. 63, ale tiež pod tou podmienkou, aby naopak i sami Uhri podstúpili akékoľvek verejné ťarchy vo veciach svojich vlastných domov a aby rovnako so svojimi spoluobčanmi užívali všetky slobody, privilégiá a oslobodenia, totiž svoje zachovalé a neporušené privilégiá, ktoré ešte stále trvajú a sú právne a zákonite vyhlásené a ktoré neprestajne užívali. To isté je nariadené dodržať a zachovať i v privilegovaných mestách.(1)“

(1) Za nedodržanie tohoto ustanovenia umožnil zákonný článok č. 44 z roku 1609 uložiť pokutu vo výške 2 000 uhorských zlatých.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, s. 112- 113. 


Prevzaté z knihy: Jaromír Slušný: Obraz slovenských dejín, Zborník dokumentov k dejinám Slovenska a Slovákov, Praha 2008 
Orgoň

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára