pondelok 5. decembra 2011

Mestská kniha Žiliny 1451

Vstup Slovákov do mestskej rady v Žiline sa odrazil okrem iného i vo využívaní slovenského jazyka v činnosti rady. Ako mestskí pisári boli najímaní pisári z Čiech, ktorí vybavovali mestskú agendu v češtine, postupne doplňovanou slovenčinou. Text z roku 1451 už môžeme hodnotiť ako najstarší zápis v slovenčine.

My fojt Gal i boženíci,(1) mister Andreas, Benediktus Nozer, Martin Messer, Zighel a jinší boženici vyznavame všem, ktož toto bude čisti a neb čtuce uslyše, že prišel jest Peter Frulych z Belska a Peter Fywegher take z Belska a z druhej strany Nikloš Polek, meščenin sused naš, z Martinem svym synom a z Mikolašem Nosekem vyznal i rekel jest Peter Frulych, pravi: mili pani, prišli sme od svojej nevesty, malženky bratra meho Hanuš Frolycha o neake vece, což mal Hannes Frelych činiti s Polakem Niklošem o nekteraky tys o braky a ona jest nam dala v ruce v našu moc, cožkolvek my zjedname s zvrchupsaným Niklošem, to ma zjednanie byti a ona ma pri tem zostati a na tem dosti meti. A my zvrchupsani Peter Frulych a Peter Fywegher i sa všemi služebniky, pomocnikmi, kterymiž sa kolivek jmeny jmenuji, za to slibujeme, že to ma pevne a tvrde držane byti. I jest nam Boh pomohol, že jsme učinili uplnou umlovu z Niklošem Polakem i z jeho synen Martinem a Miklošem Noskem a dal jest nam Polak summu penez 67 zlatych v zlate uhorskej vahy za ty všicky braky tisove, co mali činiti z bratrem našim z Hanesom Frolichem a o jinše všicky veci, což mali v jedno činiti.
Prejednané a vykonané roku Pána 1451 v piatok pred sviatkom obratenia sv. Pavla.
A dale my Peter Frulych a Peter Fyuger zlubujeme Polakovi 16 zl. zastupiti od Gloza s Tešina, tak, že ma Polak teho prazen byti.“

(1) Prísažní, členovia mestskej rady.

Citované podľa: Husa, V. a kol. Naše národní minulost v dokumentech, I. diel, Nakladateľstvo ČSAV, Praha 1954, ss. 451-452. 

Prevzaté z knihy: Jaromír Slušný: Obraz slovenských dejín, Zborník dokumentov k dejinám Slovenska a Slovákov, Praha 2008

Orgoň

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára