pondelok 5. decembra 2011

Katechyzmus, to jest. 1581

Do prudkého boja katolíkov a protestantov sa i na Slovensku zapojila kníhtlač. V roku 1581 bola v Bardejove vytlačená najstaršia kniha v bibličtine - Katechyzmus, to jest. Kratičké obsažení a výklad článkův víry a náboženství krestianského. Prirodzene, že obsahovala náboženský text, prepletený výrazmi v slovenčine.

Item (ďalej) čtvrte přikázaní dítkam a obcenímu lidu pilne v pamet vštepuj, aby byli tiší, vierní, poslušní a pokojní a to potvrzuj příklady s písma, ukazujic ktere jsou pokuty neposlušných a odpláta poslušných. Obzvlaštně pak k tomu ved vrchnosti a rodiče, aby dobře spravovali a vychovali dítky sve doma i v školach, ponevadž jsou to povinní učiniti. Pakliž to nedělaji, ukazuj jim, jak hrozneho hřichu proti Panu Bohu sa dopouštieji: Nebo kazí a boří, co najhorší nepřatele boží i lidští, oboje kralovství, svetské i nebeske. A rozumně jim domluvaj, jak veliku škodu delají cirkvi Paně, když z svych dítek nevýchovavaji učených lidí, farařův, kazatelův a mistrův.“

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, s. 103 

Prevzaté z knihy: Jaromír Slušný: Obraz slovenských dejín, Zborník dokumentov k dejinám Slovenska a Slovákov, Praha 2008 
Orgoň

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára