pondelok 5. decembra 2011

Spišská kázeň 1479-1480

I na Spiši, ktorý ovládal nemecký patriciát, sa v priebehu 15. storočia posiľoval slovenský živel. Práve Slovákom bola určená tzv. Spišská kázňová modlitba. Jej autorom nie je Slovák, ale nemecký kňaz, ktorý ovládal češtinu i slovenčinu, ktorou hovoril miestny ľud. Napriek svojmu pôvodu je Spišská kázňová modlitba najstaršou slovensky písanou jazykovou pamiatkou.

Otec, syn a duch svatý, vše jeden hospodin, rač s nami byti a rači nam dati sve svate požehnane, mne ku vymolveni a vam ku posluchani. Bratři mili nebo sestři, kteři ste sue utekli k tejto svatej mši, slušno vam zvedeti dnešnie svate čtene, kterež popsal jest svaty J. v patym položení svych knech a tak sie vyklada slovenskym jazykam vedle tekstu: v ten čas atď. Take každy s vas klaknete na sva kolena, učinte obecnu prosbu k milemu spasiteli, aby nas račil uslyšeti v našich prosbách. Naperve poproste pana buoha za mir, za pokoj, za dobre povetře, aby nam račil mily pan buoh daci mir, pokoji v tej zemi i v jinych zemech chřestienskych. Take každy z vas nabožnym srdcem poproste mileho pana buoha za dva stavy, za svetsky i duchovny, najprve za otca svateho papeža Sixtusa(1) i za jeho kardinaly, patriarchy, legaty, za jaršiky(2), biskupy, za prelaty, za plebany i za všechny kneze i za žaky svecene, keriž za vas verne buoha prošu na svich modlidbach. Proste take za stav svetsky, za našeho krala Matiaša uhuerskieho (3) i za jeho vladyky tejto korony, kteríž o dobre pospolne pracuji.“

  1. (1)  Pápež Sixtus IV. (1471 - 1484)
  2. (2)  Arcibiskup, z maď. érsek.
  3. (3)  Kráľ Matej Korvín
Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, s.82. Prevzaté z knihy: Jaromír Slušný: Obraz slovenských dejín, Zborník dokumentov k dejinám Slovenska a Slovákov, Praha 2008 
Orgoň

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára