nedeľa 4. decembra 2011

Úvod

Slováci nemajú žiadnu vlastnú históriu, Slováci boli národom poddaných, Slováci boli 1000 rokov podriadení Maďarom, Slováci nemali žiadnu významnú šľachtu, Slováci sa v Uhorsku začali prejavovať až niekedy koncom 18. storočia ... atď.

Toto je iba malý výber z veľkého množstva nezmyslov, mýtov a dezinformácií, s ktorými sa sčasti stretávame keď diskutujeme o období dlhom takmer 1000 rokov, keď územie Slovenska prináležalo k Uhorskému kráľovstvu.

Časť z týchto mýtov je zakorenená priamo u Slovákov a zodpovednosť za to nesie jednak katastrofálna úroveň výučby národných dejín na školách, ale aj vedomé a zámerné články mnohých „slovenských“ masmédií.

Na tejto stránke nájdete dôkazy ktoré jednoznačne preukazujú, že tieto zaužívané názory nemajú žiadny rozumný základ a zistíte, že Slováci boli už od vzniku Uhorska dôležitým národom, ktorý sa významnou mierou podieľal nielen na vzniku kráľovstva, ale aj na jeho spravovaní a zveľaďovaní. Slováci dokázali už v ranom stredoveku bojovať o svoje postavenie, mali svoju šľachtu, vedcov, politikov, vysokých štátnych a cirkevných funkcionárov, kartografov, spisovateľov atď.

Uhorsko je aj naše. Nezahadzujme za hlavu túto dôležitú časť našej histórie a neprenechávajme ju celú iným národom.

Ak má niekto prepis zaujímavých listín, súvisiacich s národnými dejinami Slovenska, môže mi ich poslať na adresu Orgon333@gmail.com a ja ich následne na stránke zverejním.

Orgoň    

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára